Aktywnych serwerów: 427
Graczy online: 89
Użytkowników: 144 921
REGULAMIN
Regulamin serwisu CraftHost.pl
§ 1 - Definicje
ServHost - Firma o numerze NIP 7162769266 oraz numerze REGON 060506951 z siedzibą przy ulicy Kołłątaja 47/35 w Puławach wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem EDG 13019/09 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Puławy.
Serwer gry - Program uruchamiany na serwerach fizycznych przez firmę ServHost służący do rozgrywki sieciowej między graczami.
Wirtualny portfel - Udostępniona w serwisie internetowym CraftHost.pl usługa dająca możliwość gromadzenia wirtualnych środków płatności w celu zakupu, przedłużenia ważności lub zmiany parametrów usług oferowanych w serwisie internetowym CraftHost.pl.
§ 2 - Opis oraz zasady świadczonych usług
1. Firma ServHost w ramach świadczonych usług udostępnia serwis internetowy CraftHost.pl
2. Firma ServHost świadczy usługi hostingowe za pośrednictwem serwisu internetowego CraftHost.pl wynajmując usługo odbiorcom serwery gier sieciowych oraz dając możliwość wynajęcia usług dodatkowych dla wynajmowanych serwerów gier sieciowych.
3. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu lub całkowitego wyłączenia z sieci internet serwisu internetowego CraftHost.pl na potrzeby prowadzonych prac technicznych oraz konserwacyjnych w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania użytkowników serwisu.
2. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia zamówionych usług poprzez ich zablokowanie bez zwrotu kosztów poniesionych przez usługo odbiorcę w przypadku:
2.1. Zmiany parametrów usług mających wpływ na ich cenę bez wiedzy firmy ServHost.
2.2. Wgrywania na przestrzeń dyskową udostępnioną przez firmę ServHost plików niezgodnych z Polskim prawem lub naruszających prawa autorskie.
3. Usługo odbiorca ma prawo do odblokowania usług zablokowanych na podstawie punktu 2 warunków umowy niniejszego regulaminu pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 50% wartości zablokowanych usług.
4. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia zamówionych usług po upływie ich ważności, w przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu lub w przypadku działania na szkodę firmy bez zwrotu kosztów poniesionych przez usługo odbiorcę.
§ 3 - Rejestracja konta
1. Rejestracja konta w serwisie CraftHost.pl jest dobrowolna i oznacza ona akceptację w całości niniejszego regulaminu o czym użytkownik jest informowany przed jej dokonaniem.
2. Rejestrując konto użytkownik ma możliwość wyboru czy wyraża zgodę na przesyłanie wiadomości zawierających informacje o nowościach i ofercie serwisu CraftHost.pl. Firma ServHost nie będzie przesyłała wymienionych informacji jeżeli użytkownik rejestrujący konto nie zezwoli na ich przesyłanie.
§ 4 - Płatność
1. Płatność za usługi pobierana jest z góry przy ich zamówieniu, przedłużeniu lub zmianie ich parametrów ze środków zgromadzonych w wirtualnym portfelu.
2. Przed dokonaniem każdej płatności za usługi użytkownik jest informowany o koszcie transakcji.
3. Realizacja płatności skutkuje zasileniem wirtualnego portfela kwotą która jest przedmiotem płatności. Wyjątkiem są zasilenia przez SMS które skutkują zasileniem wirtualnego portfela o 50% wartości netto wysłanego SMS-a.
4. środki zgromadzone w wirtualnym portfelu nie podlegają wypłacie.
§ 5 - Zamówienia
1. Zamówienie serwera gry, przedłużenie lub zmiana jego parametrów wiąże się z pobraniem z wirtualnego portfela odpowiedniej kwoty będącej zapłatą za usługę o czym użytkownik jest informowany przed jego dokonaniem.
2. Zamówienia realizowane są automatycznie w ciągu kilku minut jednakże w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających realizację zamówień, firma ServHost zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ciągu 24 godzin od daty złożenia.
§ 6 - Odpowiedzialność
1. Firma ServHost nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. Szkody powstałe w wyniku:
1.1.1. Użytkowania serwisu internetowego CraftHost.pl lub zamówionych usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
1.1.2. Niekompatybilności oprogramowania zainstalowanego po stronie usługo odbiorcy.
1.1.3. Ingerencji osób trzecich.
1.1.4. Nieodpowiedniego zabezpieczenia lub udostępnienia zarejestrowanego konta.
1.1.5. Kataklizmów.
1.2. Nieprawidłową pracę zamówionych usług z powodu ich niepoprawnej konfiguracji lub modyfikacji.
1.3. Użytkowanie serwisu CraftHost.pl niezgodnie z obowiązującym prawem.
§ 7 - Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa autorskie serwisu internetowego CraftHost.pl posiada firma ServHost która zabrania kopiowania jego elementów oraz treści.
§ 8 - Postanowienia końcowe
1. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników korzystających z serwisu internetowego CraftHost.pl.
2. Firma ServHost zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu serwisu internetowego CraftHost.pl w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
3. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego regulaminu będą zamieszczane w serwisie internetowym CraftHost.pl i będą wchodziły w życie z dniem ich publikacji.
4. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian dotyczących regulaminu serwisu internetowego CraftHost.pl i zapoznawania się z nimi.
Ostatnia modyfikacja regulaminu: 07.05.2013 11:00
Informacje
Copyright © 2013 - 2022 CraftHost
Nasze bannery
Regulamin
Informacje o cookies