Aktywnych serwerów: 447
Graczy online: 10
Użytkowników: 148 991
BAZA WIEDZY
W jaki sposób mogę zrealizować połączenie z serwerem FTP?
Połączenie z serwerem FTP można zrealizować za pomocą dowolnego klienta FTP. W celu zrealizowania połączenia z serwerem FTP wykorzystamy program Filezilla.
1. Kliknij tutaj aby pobrać program Filezilla. Po pobraniu dokonaj jego instalacji.
2. Uruchom program Filezilla.
3. W górnej części okna programu wpisz dane do połączenia z serwerem FTP. Dane do konta FTP swojego serwera gry, znajdziesz w wiadomości informującej o realizacji zamówienia. W polu serwer należy podać adres maszyny na której uruchomiony jest serwer gry (np. s1.crafthost.pl). W polu nazwa użytkownika należy podać identyfikator serwera gry (np. svr1). W polu hasło należy podać hasło ustawione do konta FTP. Pole port pozostawiamy puste. Po wypełnieniu pól klikamy przycisk "Szybkie łączenie".
Kliknij na obrazek aby dokonać jego powiększenia.
Jeżeli połączenie zostało zrealizowane poprawnie tak powinno wyglądać okno programu Filezilla.
Kliknij na obrazek aby dokonać jego powiększenia.
Po prawej stronie okna programu znajduja się teraz foldery oraz pliki serwera gry. Możemy je teraz dowolnie edytować, usuwać oraz przenosić na nasz komputer czy też z komputera do serwera gry.
Informacje
Copyright © 2013 - 2023 CraftHost
Nasze bannery
Regulamin
Informacje o cookies